top of page

Продуциране на оригинална авторска видео продукция за медии, корпоративни сайтове, обществени, частни и фирмени събития. Музикални клипове. Документални филми за публични, частни и корпоративни клиенти. Заснемане и постпродукция на концерти и други музикално-сценични форми по задание на клиента. Отстъпване на изключителни и неизключителни авторски права. 

bottom of page